top of page

DRY SKIN: SPECIFIC FEATURES IN CHINESE WOMEN

J. Appl. Cosmetol. 23, 83-91 (July/September 2005)


Yuan-Hong Li, Fazhi Yang, Yizhi Zhang, Wei Zhu, Ziliang Yang, Stéphanie Nouveau, Boyuan Qian, Shi Lian, Yuping Ran, Claude Bouillon, Olivier de Lacharrière, Hong-Duo Chen

Comments


bottom of page